Архів усіх проповідей mp3

Sermon Notes Play

Ігор вступ: "Що означає бути учнем Христа?".

п. Гродзь Роман - слово на причастя.

п. Медяковський Владислав  проповідь: "Правильні пріоритети".